از همه چیز از همه جا از همه کس

داستان واقعی

 

یه شب رفته بودم مسجد برای نماز مغرب وعشا امام جماعت این داستان را برایمان تعریف کرد:

دو نفر که با هم دوست بودند باهم قرار میذارن که هر وقت یکیشون مرد بیاد تو خواب اون یکی و بگه که

اون دنیا چه خبر بود. از قضا یه روز یکیشون میمیره، چند روز میگذره ولی نمیاد تو خواب اون یکی،تا بعد از

 ۲هفته میاد تو خوابش،تو خواب ازش میپرسه خوب اون دنیا چه خبر بود؟ پس چرا انقدر دیر کردی؟ مگه

قرار نبود تا مردی بیای تو خوابم؟میگه:اوان دنیا داشتن عذابم میدادن تا دیشب که یه خانومرو آوردن خاک

 کردن امام عبدلله اومده بود که واسطه بشه پیش اون و خدا،آخه میدونی هر کسی که زیارت امام حسین

رو بخونه امام حسینم واسطش و میکنه برای همین واسطه ی ما رو هم کرد ومن رو حم آزاد شد و اومدم

به خوابت.زیارت امام حسین خیلی ثواب داره.

 

+ نوشته شده در  شنبه ۲۱ دی۱۳۸۷ساعت 17:23  توسط سمانه  |